Kan een donatie worden teruggevraagd?

Een donatie is een gift en kan als zodanig niet worden teruggevraagd. Stichting ODINS wenst een duurzame relatie met haar donateurs op te bouwen. Uw donatie wordt gewaardeerd. Als dank leveren wij een dienst waar u als donateur voordeel aan heeft.

Stichting ODINS gaat uit van een Win-Win situatie.

Indien u binnen 30 dagen na de donatie om technische redenen aantoonbaar geen app kunt bouwen en publiceren, restitueren wij onmiddellijk de gedane donatie!. Dat is een Garantie!

Posted in: App Building