Op hoeveel PC’s kan Comrecs per account worden gebruikt?

Comrecs is web gebaseerd. De gebruiker kan apps bouwen op Comrecs zolang er toegang is tot het internet. Er is alleen een login per sessie mogelijk.

Posted in: App Building